תקיפת קטין

תקיפת קטין ותקיפת חסר ישע

במאמרי זה אסקור את כל מה שצריך לדעת על העבירה הפלילית של תקיפת קטין או חסר ישע והעונשים שהיא נושאת לצידה, ואסביר מדוע חשוב מאוד להיוועץ בעורך-דין פלילי שבקיא בעבירות אלה אם נחשדת, וודאי אם הואשמת, בביצוע עבירה של תקיפת קטין או תקיפת חסר ישע.

תקיפת קטין או חסר ישע – איך החוק מגדיר תקיפה?

בטרם נפנה לנסיבות הפרטניות של עבירת תקיפת קטין או תקיפת חסר ישע, אנו צריכים להבין מה בכלל נחשב לתקיפה לפי חוק העונשין.

תקיפה, מגדיר החוק, מתרחשת כאשר אדם אחד מכה אדם אחר, נוגע בו, דוחף אותו או מפעיל על גופו כל סוג של כוח, במישרין או בעקיפין, בלי שהאדם המותקף הסכים לכך או במקרה שהסכמתו הושגה בתרמית.

הפעלת כוח הנחשבת לעבירה פלילית של תקיפה יכולה להיעשות כאמור באופן פיזי, אך החוק מגדיר מצבים נוספים שנחשבים להפעלת כוח ולתקיפה שבהם לא נדרש מגע כלל בין התוקף לקורבן העבירה: הפעלת חום, גז, אור, ריח או כל חומר אחר אם הפעיל אותו במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות.

תקיפת חסר ישע וקטין – מי הוא חסר ישע?

קטין, כידוע, הוא כל מי שטרם מלאו לו 18 שנה.

חסר ישע, בהקשר של עבירת תקיפת חסר ישע, הוא מי שבגלל מחלה או מגבלה גופנית או נפשית או ליקוי שכלי – לא יכול לדאוג לעצמו בעצמו. זה יכול להיות אדם על הרצף האוטיסטי, מי שסובלים מפיגור שכלי, נכים, חולים כרוניים וכיו"ב.

תקיפת קטין וחסר ישע – מי נחשב לאחראי על קטין או חסר ישע?

כפי שמיד נראה, בכל מה שנוגע לעבירה של תקיפת קטין או עבירה של תקיפת חסר ישע, מבדיל החוק בין תקיפה "סתם", לבין תקיפה שמבוצעת על-ידי מי שאחראי עליהם במישרין או בעקיפין.

בהקשר זה, כולל חוק העונשין הגדרה רחבה מאוד, לפיה אחראי על קטין או חסר ישע הוא כל אחד מאלה:

  • הורה או מי שחלה עליו האחריות לצורכי מחייתו, בריאותו או חינוכו של קטין או חסר ישע. האחריות הזאת יכולה להינתן מכוח דין, החלטה שיפוטית, חוזה, או עקב מעשה אסור או כשר שהוא מבצע ביחס לקטין או חסר ישע. מכאן, כי בנוסף להורה, אחראי על קטין או חסר ישע יכול להיות אב או אם במשפחת אומנה, אפוטרופוס, מדריך בפנימייה וכיו"ב.
  • בן משפחה של קטין או של חסר ישע שמלאו לו 18 שנים ואיננו חסר ישע בעצמו. זה יכול להיות בן או בת זוג של הורה הילד, סבא או סבתא, אח או אחות, גיס או גיסה, דוד או דודה, וגם כל אחד מבני משפחתו של הורה אומנה או בת או בן זוגתו.
  • מי שהקטין או חסר הישע מתגורר עמו או נמצא עמו בדרך קבע, והוא מעל גיל 18 – ובתנאי שקיימים ביניהם יחסי מרות.

מהם העונשים על ביצוע עבירה של תקיפת קטין או תקיפת חסר ישע?

בשל חומרת העניין, החוק מייחד עבירה נפרדת לתקיפת קטין או חסר ישע, שלצידה עונשי מאסר משמעותיים שיכולים להגיע גם ל-9 שנים. אלה העונשים:

  • מי שמבצע עבירה פלילית של תקיפת קטין או חסר ישע וגורם לו לחבלה מסתכן בעונש של עד 5 שנות מאסר. חבלה אינה רק נזק פיזי, וכוללת גם נזק נפשי;
  • המבצע עבירה של תקיפת חסר ישע או קטין כשהוא אחראי על אותו קטין או חסר ישע, עלול להישפט לעונש מאסר של עד 7 שנים;
  • אם נגרמו לקטין או לחסר הישע חבלה חמורה, אז העונש שעשוי להיות מוטל על התוקף הוא עד 7 שנים;
  • וככל שהחבלה החמורה נגרמה לחסר הישע או לקטין על-ידי מי שאחראי עליו, מטפס עונש המאסר האפשרי עד ל-9 שנים.

מהם עונשי מינימום בעבירה של תקיפת קטין או חסר ישע?

לאחרונה, הוסיף המחוקק לחוק העונשין הוראת שעה, כלומר תיקון זמני, לפיו בית-המשפט חייב להטיל עונשי מינימום בגין הרשעה בביצוע העבירה הפלילית של תקיפת קטין או חסר ישע.

לפי סעיף החוק החדש, אם תקיפת הקטין או חסר הישע נעשתה כלפי קטין או חסר ישע הנמצא במסגרת חינוכית או טיפולית ועל-ידי האחראי עליו באותה מסגרת שאינו בן משפחתו – חובה יהיה על בית-המשפט להטיל עונש מאסר בפועל בעת הרשעה בגין ביצוע העבירה, למעט במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים אותם יפרט בית-המשפט.

עוד נקבע, כי בגין עבירה של התעללות בקטין או בחסר ישע (וראה בהמשך) שנעברה בנסיבות דומות, לא יפחת עונשו של הפוגע מעונש מאסר של 16.5 חודשים או 21.5 חודשים, בהתאם לנסיבות עבירת ההתעללות שנעברה.

דומה אבל שונה: בין עבירה של תקיפת קטין או חסר ישע לעבירה של התעללות בהם:

לצד העבירה הפלילית החמורה של תקיפת קטין או חסר ישע, כולל חוק העונשין גם עבירה מיוחדת שמטפלת במי שמתעלל בקטין או בחסר ישע.

לפי החוק, מי שמתעלל בחסר ישע או בקטין גופנית, מינית או נפשי עלול להישלח לעונש מאסר של עד 7 שנים; ואם היה התוקף האחראי על הקטין או חסר הישע – עד 9 שנים.

לא אחת, מי שמואשם או נחשד בעבירה של תקיפת קטין או חסר ישע, עשוי גם להיחקר בחשד להתעללות בקטין או בחסר ישע, או שיוגש נגדו כתב אישום בעבירה זו.

אומנם מדובר בעבירות שונות במהותן, אך בפועל פעמים רבות אותן נסיבות יכולות לקיים את שתי העבירות גם יחד. כך יכול לקרות, למשל, במקרים של פגיעה מינית בקטין או בחסר ישע, במצבים בהם בן משפחה או הורה נוקט באלימות באופן סדרתי וקבוע נגד חסר ישע או קטין, ועוד.

למה חשוב להיוועץ בעו"ד פלילי שבקיא בעבירת תקיפת קטין או חסר ישע?

כפי שניתן להבין, העבירות של תקיפת קטין או חסר ישע הן מהחמורות שבספר החוקים, ונושאות בחובן עונשים כבדים ובמקרים מסוימים גם עונשי מינימום. לכן, קיימת חשיבות רבה להיוועץ בעורך-דין פלילי מנוסה בכלל, ובעל ידע וניסיון בעבירה של תקיפת קטין או תקיפת חסר ישע בפרט.

חשוב לזכור שמי שנחקר בחשד לביצוע עבירה של תקיפת קטין או חסר ישע, ועל אחת כמה וכמה מי שמואשם בביצוע כזאת, לא יכול להרשות לעצמו לבצע ולו טעות אחת במהלך החקירה המשטרתית, לא כל שכן בשלבים מאוחרים יותר.

מדובר בעבירות סבוכות שבהן לנסיבות ביצוע המעשה יש חשיבות מכרעת, ולא תמיד מה שידוע לעורכי הדין בתחום הפלילי, השוטרים והפרקליטים העוסקים בעבירות פליליות של תקיפת קטין או חסר ישע – ידוע גם לציבור הרחב. כאשר מדובר בחוק הפלילי, אין מקום להניח הנחות או לשער השערות, והדבר הכי חשוב הוא להכיר היטב את החוק והפסיקה הרלוונטיים.

לכן, אם זומנת לחקירה במשטרה בחשד לביצוע עבירה פלילית של תקיפת קטין או חסר ישע, עליך לפנות בהקדם לעורך דין פלילי המתמחה בעבירות אלה – אפילו אם אתה בטוח כי אתה חף מפשע.

למה כדי להיוועץ עם עו"ד פלילי נאווה זרנגר, אם נחשדת או הואשמת בביצוע עבירת תקיפת קטין או חסר ישע?

כעו"ד שמתמחה בדין הפלילי ובמיוחד בכל הנוגע לעבירות תקיפת קטין או חסר ישע, ייצגה עו"ד פלילי זרנגר בהצלחה, במקרים רבים, חשודים ונאשמים בעבירה של תקיפת קטין או חסר ישע. בזכות העובדה ששימשה עו"ד פלילי זרנגר בעבר, במשך תקופה של כעשור שנים, כתובעת משטרתית, מכירה עו"ד פלילי זרנגר היטב את עבודתם של הגוף החוקר והתובע, ויודעת לזהות היטב חולשות ונקודות תורפה בעבודתם.

לצד זאת, משמשת עו"ד פלילי זרנגר מזה שנים כסניגורית שמתמחה בייצוג חשודים ונאשמים בביצוע עבירות אלימות, לרבות עבירה של תקיפת קטין או חסר ישע. פעמים רבות, ייעוץ נכון ומדויק של עו"ד פלילי, בעל מומחיות וניסיון בעבירה של תקיפת קטין או חסר ישע, יכולה לעשות את ההבדל בין הגשת כתב אישום לסגירת התיק; בין עסקת טיעון עם עונש מינימאלי לבין עונש מאסר בפועל ממושך; ובין ענישה ברף הגבוה לבין ענישה מקלה יחסית במקרה של הכרעת דין מרשיעה.