תקיפת בן זוג

תקיפת בת זוג או בן זוג – עבירה רחבה לצד ענישה מחמירה

כשד' נכנס למשרדי, הוא היה חיוור כולו. הוא בדיוק יצא מחקירה משטרתית שנערכה מספר שעות, לאחר שאשתו עמה הוא נמצא בסכסוך גירושין מתמשך, הגישה נגדו תלונה במשטרה בטענה כי הוא דחף אותה בכוח על הקיר וגרם לפציעתה. "בכלל לא הייתי בבית באותו זמן", אמר לי ד' מתוסכל כולו, וביקש ממני לעזור לו להפריך את החשדות החמורים נגדו בגין תקיפת בת זוגו.

אומנם, הסטטיסטיקה מלמדת כי במרבית המקרים שמוגשת תלונה בשל תקיפת בן או בת זוג, מדובר בתלונה מוצדקת – גם אם בסוף לא מבשיל המקרה לכדי כתב אישום, ותיק התקיפה נגנז. ואולם, בשנים האחרונות נפוץ יותר ויותר לראות תלונות בגין תקיפת בן זוג או בת זוג שמוגשות ללא הצדקה מספקת, ולעתים מתוך סכסוך גירושין בעצימות גבוהה ורצון של בן הזוג לנקום בבת זוגו (או להיפך).

מניסיוני, רבים מהחשודים או הנאשמים בעבירה של תקיפת בת זוג או בן זוג שבטוחים בחפותם, לא מייחסים חשיבות יתרה לחקירה במשטרה בחשד לביצוע עבירת תקיפת בן זוג – ומבלי משים מסבכים את עצמם עוד יותר.

במאמרי זה אסביר מה נחשב לתקיפת בת או בן זוג לפי החוק (ספוילר: ממש לא חובה שיתרחש מגע); מה העונש הצפוי למי שיורשע בביצוע תקיפת בת זוג (או להיפך); ומדוע אין תחליף לייעוץ משפטי מקצועי של עו"ד פלילי שמומחה בעבירת תקיפת בן או בת זוג ללא כל דיחוי.

תקיפת בת או בן זוג – מה נחשב לתקיפה?

חוק העונשין מגדיר באופן רחב למדי מהי תקיפה. לפי החוק, תקיפה יכולה להיות באמצעות מכות, נגיעות, דחיפות או כל הפעלת כוח על גופו של אדם – ובלבד שזו נעשתה ללא הסכמת המותקף או שהסכמתו הושגה בתרמית.

עד כאן מדובר בהגדרה טריוויאלית למדי, אבל האמת היא שתקיפה, לרבות תקיפת בת או בן הזוג, יכולה גם להתרחש לפי החוק ללא מגע פיזי של התוקף והמותקף. כך, למשל, מגדיר החוק 'הפעלת כוח' העולה לכדי תקיפה גם הפעלת חום, אור, חשמל, גז, ריח או כל חומר אחר. כל זאת, אם אלה הופעלו במידה כזאת שעשויה לגרום לנזק או אי נוחות.

תקיפת בן או בת זוג – עונש כפול

החוק קובע מאסר של עד שנתיים למי שתקף אדם. בכל מה שנוגע לעונש, עבירת התקיפה היא עבירה שיורית. כלומר, היא יכולה להתקיים אך ורק אם אין במעשה נסיבות המכניסות אותו לגדריה של עבירה אחרת. למשל: סחיטה בכוח, אונס, מעשה סדום וכו'.

עוד קובע החוק, כי מי שתוקף אדם וגורם לו לחבלה של ממש – מסתכן בעונש של עד שלוש שנות מאסר; וכך גם לגבי מי שתוקף אדם אחר לצורך גניבה, ביצוע פשע או התנגדות למעצר.

בכל מה שקשור לתקיפה של בת זוג או בן זוג החוק מחמיר עוד יותר. כך, קובע החוק עונש כפול בגין כל תקיפה שבוצעה נגד בן או הבת הזוג: כלומר 4 שנות מאסר למי שתקף את זוגתו או אשתו (ולהיפך), ועד 6 שנות מאסר למי שתקף את בת זוגו (ולהיפך) וגרם לה חבלה של ממש.

למצב חוקי זה יש להוסיף גם את האופן החמור שבו רואים גורמי האכיפה כגון המשטרה והפרקליטות את כל עבירות האלימות במשפחה, מה שלעתים קרובות מוביל אותם להחמיר במיוחד בעת חקירה בחשד לביצוע עבירה של תקיפת בן או בת זוג, וגם בעת הגשת כתב אישום בגין תקיפת בת זוג או בן זוג.

תקיפת בן או בת זוג – חשיבות ההיוועצות בעו"ד פלילי מומחה בעבירות אלימות

כפי שניתן להבין מתיאור עבירת תקיפת בן זוג או בת זוג, מי שזומן לחקירה בעקבות חשד לביצוע עבירה של תקיפת בת או בן זוג, בין אם מקור החשד הוא בתלונה של בת או בן הזוג ובין אם לאו, יכול להיות חשוף לענישה משמעותית ביותר.

בכל מה שנוגע לחקירה במשטרה, על אחת כמה וכמה כאשר אותה חקירה מבססת בעיני החוקרים חשד סביר, ובוודאי אם בעיני התביעה מצדיקה הגשת כתב אישום – אין בכלל מרחב לטעויות, ואי אפשר "לתקן" גרסה שכבר ניתנה לחוקר.

הענישה המשמעותית בגין תקיפת בת זוג או בן זוג, יחד עם העובדה כי מה שנאמר בחקירה החל מהרגע הראשון יכול להפליל את החשוד – מובילות למסקנה המתבקשת כי כל מי שנחשד בביצוע עבירה של תקיפת בן או בת זוג חייב להיוועץ בעו"ד פלילי שמתמחה בעבירת התקיפה, בהזדמנות הראשונה שניצבת בפניו. כל התנהלות אחרת עשויה להתברר בהמשך כבעייתית עבור החשוד או הנאשם.

מכיוון שעבירת תקיפת בת זוג או בן זוג מוגדרת באופן רחב ביותר, ובאופן לא טריוויאלי בכלל לא דורשת בהכרח מגע פיזי בין בני הזוג, עשוי האדם הנורמטיבי לחשוב בטעות כי האירוע בגינו הוא נחקר כלל לא עולה לכדי עבירת תקיפת בן או בת זוג, ולסבך עצמו.

למה כדי להיוועץ עם עו"ד נאווה זרנגר, אם נחשדת או הואשמת בביצוע עבירת תקיפת בת זוג?

כמי שמתמחה בדין הפלילי ובמיוחד בכל הנוגע לעבירות אלימות במשפחה, עו"ד פלילי זרנגר ייצגה בהצלחה, במקרים רבים, חשודים ונאשמים בעבירה של תקיפת בן או בת זוג.

בזכות העובדה שעו"ד פלילי זרנגר שמשה בעבר, במשך כעשור שנים, כתובעת משטרתית, היא מכירה היטב את עבודתם של הגוף החוקר והתובע, ויודעת לזהות היטב חולשות ונקודות תורפה בעבודתם.

לצד זאת, משמשת עו"ד פלילי זרנגר כבר שנים ארוכות כסניגורית, שמתמחה בייצוג חשודים ונאשמים, החשודים בביצוע עבירות אלימות, לרבות תקיפת בת זוג או בן זוג.

פעמים רבות, ייעוץ מדויק של עו"ד בעבירת תקיפת בת זוג יכולה לעשות את ההבדל בין הגשת כתב אישום לסגירת התיק; בין עסקת טיעון עם עונש צופה פני עתיד לבין  עונש מאסר בפועל; ובין ענישה ברף הגבוה לבין ענישה מקלה יחסית במקרה של הכרעת דין מרשיעה.