עבירות מין במשפחה

עבירות מין במשפחה הן קבוצה גדולה ומגוונת של עבירות מין, שהמאפיין המשותף להן הוא היותם של הנאשם או הנחשד כתוקף והקורבן, בעלי קשר משפחתי קרוב. למרבה הצער, בשנים האחרונות אנחנו נחשפים יותר ויותר לסיפורים של עבירות מין במשפחה, אך במקביל גם חלה עלייה בדיווחים שקריים, כחלק מסכסוכי גירושין או סכסוכים משפחתיים בעצימות גבוהה.

במאמרי זה אסביר מהן עבירות המין במשפחה הנפוצות ביותר, מדוע חשוב מאוד להיוועץ בעו"ד פלילי המתמחה בעבירות מין בכלל, ובעבירות מין במשפחה בפרט – אפילו אם רק זומנת למסור עדות, או זומנת לחקירה במשטרה תחת אזהרה, ואתה משוכנע בחפותך ומהם העונשים הקבועים בחוק לעבירות מין במשפחה.

עבירות מין במשפחה – מי הוא בן משפחה?

חוק העונשין מקדיש סעיף ספציפי ומפורט לעבירות מין במשפחה ולעבירות ושבוצעו בידי אחראי על חסר ישע, ולמעשה מייחס לעובדה שהקורבן והתוקף קרובי משפחה משמעות של נסיבה מחמירה, שבאה לידי ביטוי בענישה כבדה (ועל כך בהמשך).

לפי החוק, בן משפחה הוא כמובן הורה, בן זוגו של ההורה אפילו אם אינו נשוי, סבא או סבתא; אך גם בני משפחה הבאים נחשבים לבן משפחה אם מלאו להם 15 שנה: אח או אחות (גם חורגים), דוד או דודה, גיס או גיסה (למעט בעבירה של בעילה אסורה בהסכמה או מעשה מגונה במי שמלאו לו 16 שנה, אז דודים וגיסים לא נחשבים לבני משפחה).

עוד מגדיר החוק, כי גם הורי אומנה ובני משפחותיהם עלולים להיחשב כמי שביצעו עבירת מין בבן משפחה, בהתקיים תנאים מסוימים.

עבירות מין במשפחה – אונס ומעשה סדום בבן משפחה

כאמור, בסעיף המיוחד שמקדיש החוק לעבירות מין במשפחה ולעבירות מין בידי אחראי על חסר ישע, קובע החוק עונשים מחמירים יותר לעבירות מין במשפחה מאשר אלה הקבועים בחוק לאותן עבירות שלא בוצעו בתוך המשפחה.

כך, העונש על ביצוע עבירה של אונס בבן משפחה שהוא קטין יכולה להגיע ל-20 שנות מאסר בפועל, אפילו אם לא נעשתה באחת מהנסיבות המחמירות הקבועות בחוק, בניגוד ל-16 שנות מאסר בפועל, במקרה שלא מדובר בבן משפחה קטין.

גם עבירה של ביצוע מעשה סדום בקטין בן משפחה יכולה להביא לענישה חמורה של 20 שנות מאסר בפועל – העונש המקסימלי בחוק העונשין על עבירות מין ואחד הגבוהים ביותר בחוק העונשין הישראלי; במקום 16 שנות מאסר בפועל, כאשר העבירה בוצעה בניגוד להסכמה החופשית של הקורבן (שאינו בן משפחה).

עבירות מין במשפחה – בעילה אסורה בהסכמה

עניין משמעותי שקובע חוק העונשין, נוגע לעבירה של בעילה בהסכמה של בני משפחה צעירים, בין הגילאים 14 עד 21, אז קובע חוק העונשין כי כל החדרה של איבר מין, או החדרת כל איבר אחר, וכן קיום יחסי מין אוראליים או אנאליים עם בן משפחה – אפילו אם אלו היו בהסכמה ואפילו אם לא מדובר בקטין – דינם עונש מאסר בפועל של עד 16 שנים.

עבירות מין במשפחה – מעשה מגונה בבן משפחה קטין או בפניו

עוד קובע חוק העונשין עונשים חמורים בגין ביצוע עבירה של מעשה מגונה בקטין בן משפחה. 

כך, למשל, מי שמורשע כי ביצע בבן משפחה עבירה של מעשה מגונה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים, בניגוד לרצונו של בן משפחה, או כאשר הושגה הסכמת הקטין במרמה, או כשגילו מתחת ל-14, או תוך ניצול לקות של בן המשפחה – מסתכן בעונש מאסר בפועל של עד 10 שנים, במקום עונש מאסר בפועל של 7 שנים במקרה שלא מדובר בקטין בן משפחה; וכאשר העבירה נעשתה תוך גרימת חבלה, הריון, התעללות או באיום – הענישה המקסימלית עומדת על 15 שנות מאסר בפועל, במקום 10 שנות מאסר בפועל, בהן לא מתקיימות הנסיבות של בן משפחה.

גם ביצוע עבירה של מעשה מגונה בפני קטין בן משפחה, כמו למשל קיום יחסי מין בפניו, או חשיפתו לתכנים מיניים, נחשבים לעבירה שבצידה עונש של עד 4 שנות מאסר בפועל.

הארכת תקופת ההתיישנות לעבירות מין במשפחה

כמו במקרים של קורבנות קטינים בעבירות מין שאינם בני משפחה, חוק העונשין קובע פרק זמן ארוך של התיישנות לעבירות מין במשפחה. 

כך, תקופת ההתיישנות לעבירת מין שבוצעה בקטין בן משפחה, תתחיל להימנות רק כאשר לקורבן מלאו 28 שנים – כלומר תפוג רק בהגיעו של הקורבן שהיה קטין בעת המעשה לגיל 38.

נחשדת או הואשמת בביצוע עבירת מין במשפחה? 

חשוב להיוועץ עם עו"ד פלילי בעל התמחות בעבירות מין:

כפי שניתן להבחין, המחוקק מייחס לעבירות מין בתוך המשפחה חומרה משמעותית, וקובע עבורן עונשים מהגבוהים בחוק העונשין – שניות רק לעבירות ההריגה. הרציונאל הזה בא לידי ביטוי גם בפסיקות בית-המשפט, שפעם אחר פעם חוזר על כך שהוא רואה בבית מקום חם ובטוח עבור הילד – ולכן מייחס חומרה יתרה לעבירות מין שנעשות בין כותליו.

מכאן, כי כל מי שנחשד, וודאי שנאשם בביצוע עבירת מין במשפחה, חייב להבין היטב את הסיכון המשמעותי והממשי מולו הוא ניצב לעונש מאסר בפועל ממושך – ולהיוועץ בטרם כל מגע עם גופי האכיפה, בעו"ד פלילי בעל מומחיות מיוחדת בעבירות מין במשפחה.

רק עו"ד פלילי בעל התמחות בעבירות מין במשפחה ידע לזהות את נקודות החולשה של החוקרים והתביעה; לייעץ באופן המיטיבי למי שנחקר, נאשם או נחשד בביצוע עבירות כאלה; ולייצג בפני הרשויות ובית-המשפט בצורה המיטבית, מתוך הכרות מעמיקה עם מקרי עבר ופסיקות בתי-המשפט השונים.

אסביר כי גם מי שבטוח בחפותו חייב להיוועץ בעורך-דין פלילי המתמחה בעבירות מין בכלל ובעבירות מין במשפחה בפרט, שכן לעתים מה שנראה כמו עניין פעוט או לא פלילי מתברר כמעשה עם אשם פלילי, בעל מחירים כבדים מנשוא.

מדוע כדאי לבחור במשרד עורכי דין נאווה זרנגר, לייצוג בעבירות מין במשפחה?

כמי שכיהנה משך כעשור שנים במשטרת ישראל, כקצינה ותובעת משטרתית, ומשמשת כיום כסנגורית מובילה בתחום עבירות המין, עו"ד פלילי נאווה זרנגר מכירה היטב את שני צידי המתרס, יודעת לזהות היטב את החולשות והחוזקות של כל חקירה ותיק פלילי ומכירה על בוריים את כל תרגילי החקירה והאפשרויות המשפטיות העומדות לגופי האכיפה.

בזכות זאת, מקפידה עו"ד פלילי נאווה זרנגר לספק הגנה איכותית ומיטיבית לכל לקוח ולקוח. פעמים רבות, מיומנות כזאת היא ההבדל בין עונש מאסר בפועל ממושך לבין ענישה על תנאי, או בין החלטה להגיש כתב אישום להחלטה לסגור את התיק.