מעשה סדום

מעשה סדום

עבירה של מעשה סדום – לא (רק) מה שחשבתם

עבירת המין של מעשה סדום נחשבת לאחת מהעבירות החמורות ביותר בדין הפלילי הישראלי, ולעתים אף נחשבת לביצוע של עבירת אונס ועשויה לסכן את מי שחשוד או נאשם בה בעונש של מאסר ממושך.

במאמרי זה אסביר כיצד מגדיר החוק מעשה סדום, מתי ביצוע מעשה סדום טומן בחובו ענישה משמעותית ומדוע חשוב מאוד להיוועץ בעורך דין פלילי המתמחה בעבירות מין, אם זומנת לחקירה בחשד לביצוע מעשה סדום – אפילו אם אתה בטוח לחלוטין בחפותך.

כיצד מוגדר מעשה סדום בחוק

פקודת העונשין מגדירה את העבירה של מעשה סדום כמעשה של החדרה של איבר או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם.

חשוב לשים לב להגדרה הזאת במלואה. כעו"ד פלילי שמתמחה בייצוג חשודים ונאשמים בביצוע עבירות מין בכלל, ועבירת מעשה סדום בפרט, יצא לי להיתקל לא אחת באנשים שסברו בטעות כי מין אוראלי שנעשה בהעדר הסכמה אינו חמור כמו אקטים מיניים אחרים, שכן לא מעורבות בו חדירה לאחד מאיברי הגוף של האדם עמו בוצע האקט. אלא שכפי שניתן ללמוד מההגדרה האמורה, גם מין אוראלי יכול להיחשב כעבירה חמורה של מעשה סדום – ובנסיבות מסוימות גם להיחשב למעשה אינוס, על כל המשתמע מכך, לרבות עונש המאסר הגבוה.

ההבדל בין עבירת מעשה סדום לעבירת האונס

בעוד שאונס מוגדר בחוק ככזה שמתקיים רק במקרה של החדרת איבר או חפץ לתוך איבר מינה של האישה, מעשה סדום מדבר על מין אנאלי או מין אוראלי, ויכול להתבצע גם כלפי גברים וגם כלפי נשים.

חשוב לציין שבניגוד לחוק שהונהג בישראל עד שנת 1988, לא כל ביצוע מעשה סדום נחשב לעבירה, אלא במקרים המפורטים במאמרי זה. כך, למשל, ביצוע מעשה סדום בבגיר או בבגירה נחשב לעבירה של מעשה סדום אם נעשה תוך ניצול יחסי מרות, שהעונש שלה הוא עד 3 שנות מאסר; אך אם זה בוצע תוך הסכמה חופשית ומלאה בין שני צדדים בגירים, וללא כל תרמית או ניצול יחסי מרות – לא נחשב לעבירה.

מתי מעשה סדום נחשב לאונס

למרות ההבחנה הברורה בין עבירת האונס לעבירת מעשה סדום, החוק הישראלי מגדיר נסיבות שבהתקיימותן נחשב מעשה הסדום למעשה של אינוס, שהעונש עליו הוא מאסר של עד 16 שנים. מדובר באותן נסיבות שמוגדרות בחוק כאלה המקימות את עבירת האונס, בשינויים המחייבים.

מי שבצע מעשה סדום באיש או באישה ייחשב כמי שביצע מעשה של אינוס, אם המעשה בוצע:

 • ללא הסכמה חופשית;
 • לאחר שהסכמה הושגה במרמה;
 • תוך ניצול מצב של חוסר הכרה או מצב אחר שמנע מהאיש או מהאישה לתת הסכמה חופשית;
 • תוך ניצול מחלת נפש או ליקוי שכלי שמנע מהאיש או האישה לתת הסכמה חופשית

בנוסף, ישנם מקרים בהם יכול מעשה סדום להיחשב לאונס אם נעשה בקטינים, כפי שאסביר בהמשך המאמר.

מתי מעשה סדום נחשב לאונס בנסיבות מחמירות

כמו במקרה של עבירת האונס, קיימות נסיבות מחמירות שבהתקיימותן נחשב מעשה הסדום לא רק למעשה של אינוס – אלא ככזה שאף נושא עמו עונש מאסר ממושך של עד 20 שנים, אם נעשה:

 • תוך איום בנשק חם (אקדח, רובה) או קר (סכין, אולר);
 • תוך גרימת חבלה נפשית, גופנית או הריון;
 • תוך התעללות לפני, בזמן או אחרי המעשה;
 • בנוכחות אחר או אחרים שחברו איתו יחד לביצוע המעשה.

בנוסף, ישנם מקרים בהם יכול מעשה סדום להיחשב לאונס בנסיבות מחמירות אם נעשה בקטינים, כפי שאסביר בהמשך המאמר.

מעשה סדום בקטינים

כשמדובר בקטינים, ביצוע מעשה סדום יכול להיחשב כעבירה פלילית אפילו אם נעשה מתוך הסכמה של הקטין או הקטינה. כך:

 • מי שבצע מעשה סדום בקטין או בקטינה שטרם מלאו להם 14 שנים, אפילו אם הם נתנו את הסכמתם, נחשב למי שבצע מעשה אינוס ועונשו המירבי הוא עד 16 שנים;
 • מי שבצע מעשה סדום בקטין או בקטינה שגילם הוא פחות מ-16 שנים, שלא בהסכמתם החופשית או תוך השגת הסכמתם במרמה או תוך ניצול מצב נפשי, ליקוי שכלי או כל מצב אחר המונע מהקטין או הקטינה לתת הסכמה חופשית – דינו מאסר של 20 שנים, בדיוק כמו מי שמבצע אונס בנסיבות מחמירו אלה;
 • בדומה לעבירת בעילה אסורה בהסכמה, מגדיר החוק כי שמבצע מעשה סדום בקטין או בקטינה בגילאים שבין 14 ל-16 שנים דינם עונש מאסר של עד 5 שנים, ללא כל קשר לשאלה האם נתנו את הסכמתם החופשית או לאו;
 • גם מי שבצע מעשה סדום בקטין או בקטינה שגילם מעל 16 שנה אך מתחת ל-18 ייחשב למי שעבר עבירה של מעשה סדום וישלח לעונש של עד 5 שנים בכלא, ככל שעשה זאת תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה. בהקשר זה, החוק קובע חזקה לפיה מעשה סדום שבוצע על-ידי מטפל נפשי (פסיכולוג, עובד סוציאלי, פסיכיאטר) או מי שמתחזה לאחד מאלה, נעשה תוך ניצול יחסי מרות.

למה חשוב להתייעץ בעו"ד פלילי מנוסה בעבירות מין בכלל ועבירה של מעשה סדום בפרט

כפי שניתן לראות, עבירת מעשה סדום היא עבירה שלא רק טומנת בחובה אפשרות לענישה משמעותית, אלא גם עבירה מורכבת עם הסתעפויות רבות, וכזאת שתלויה במידה מכרעת בנסיבות שבהן בוצעה.

די בכך כדי להבין שרק עו"ד פלילי בעל ניסיון ומומחיות בתחום עבירות מין ובכלל זה עבירת מעשה סדום, יכול לייצג נאמנה חשודים ונאשמים בעבירה זו.

לכך יש להוסיף גם את העובדה שפעמים רבות חשודים אינם מודעים לכך שמעשה סדום מכיל בתוכו גם מקרים שבציבור נתפסים בטעות כמקרים קלים יותר, כמו מין אוראלי.

חשוב לזכור כי גם אם אתה בטוח בחפותך, במשפט פלילי כל מילה קובעת ודי בתשובה אחת לא מדויקת בחקירת המשטרה על-מנת לסבך את העניינים ולהוביל להליך פלילי ארוך, מתיש ויקר. לכן, חשוב מאוד להיוועץ בעורך-דין פלילי בעל התמחות בייצוג בעבירות מין לפני תחילת החקירה.

כעו"ד פלילי שמלווה שנים רבות חשודים, נחקרים ונאשמים בעבירות מין בכלל, ובעבירת מעשה סדום בפרט, וקודם לכן שירתה כתובעת משטרתית, עו"ד פלילי נאווה זרנגר מכירה היטב את כל הדקויות הקשורות לעבירת מעשה סדום.

עו"ד פלילי נאווה זרנגר מעניקה למיוצגיה שירות מקצועי ומקיף, ומבטיחה כי האינטרס שלהם ייוצג באופן המיטבי ביותר.