מעשה מגונה בפומבי

מעשה מגונה בפומבי

עבירה של מעשה מגונה בפומבי

שלא כמו עבירות מין אחרות, עבירת מעשה מגונה בפומבי מתייחסת למגוון רחב של מצבים ונסיבות, וכך גם מוגדרת בחוק העונשין. במאמרי זה, אתייחס להגדרתה הרחבה של עבירת מעשה מגונה בפומבי, אציין מקרים שכיחים יחסית בהם היא עשויה להתגבש, איזה עונשים ניתן להטיל בגין ביצועה ומדוע במיוחד בעבירת המין הזאת חשוב מאוד להיוועץ אך ורק עם עו"ד פלילי המתמחה באופן ספציפי בעבירות מין.

מתי מעשה מגונה נחשב למעשה מגונה שמתבצע בפומבי?

חוק העונשין מייחד עבירה ספציפית לביצוע מעשה מגונה שנעשה בפומבי. בדומה למה שהסברתי במאמרי בנושא עבירת מעשה מגונה, שהיא עבירה נפרדת מעבירת מעשה מגונה בפומבי, החוק הישראלי מגדיר 'מעשה מגונה' כמעשה שמבצע אדם לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. עיננו הרואות, מדובר למעשה במנעד רחב ביותר של נסיבות, התנהגויות והקשרים שעשויים להקים את העבירה.

העבירה הייחודית של ביצוע מעשה מגונה בפומבי מגדירה מה נחשב לפומבי, וכמובן את העונשים והנסיבות שבהם נחשב הדבר לעבירה.

את המונח "פומבי" בהקשר זה מגדיר חוק העונשין כמקום ציבורי כשאדם יכול לראות את המעשה בכל מקום שהוא; או כמקום שאינו ציבורי – אך שאדם שנמצא במקום ציבורי יכול לראות את המעשה.

לפי החוק, מקום ציבורי מוגדר כמקום, אמצעי תחבורה, דרך או בניין שיש לציבור זכות או רשות לגשת אליהם ללא שום תנאי או בתשלום; וכן כל בניין או מקום המשמש אותה שעה להתקהלות ציבורית, דתית או בית-משפט.

מכאן, כי עבירת מעשה מגונה בפומבי יכולה להתרחש במקומות כגון רחובות, מרכזי קניות, גינות ציבוריות, מוסדות ממשלתיים, חללים משותפים בבנייני משרדים או מגורים ועוד.

מהם העונשים בגין ביצוע עבירה של מעשה מגונה בפומבי?

החוק קובע כי מי שעושה מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר ללא הסכמתו; או שעושה זאת תוך ניצול יחסי תלות מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות – אפילו אם השיג את הסכמתו –  דינו מאסר שנה.

העונש למי שמבצע בכל מקום שהוא מעשה מגונה בפני קטין שטרם מלאו לו 16 חמור יותר, ועשוי להגיע עד ל-3 שנות מאסר.

איזה מעשים נחשבים לעבירה של מעשה מגונה בפומבי?

מעצם הגדרתה, ניתן להסיק כי עבירת מעשה מגונה בפומבי אינה דורשת מגע בין הפוגע לקורבן. במקרים מסוימים, נהוג להתייחס לעבירת מעשה מגונה בפומבי כעבירה של תקיפה מינית לכל דבר ועניין, הגם שהיא מתרחשת ללא מגע כלשהו.

אומנם, העבירה של מעשה מגונה בפומבי יכולה לקום בשורה ארוכה של נסיבות, התנהגויות ומקומות. עם זאת, על-פי רוב כאשר מוזכרת העבירה של מעשה מגונה בפומבי מדובר בחשיפה בציבור איברי המין, או אוננות בפרהסיה או בפני אדם אחר.

מקרים נוספים שעשויים להיחשב כביצוע של מעשה מגונה בפומבי הם התבטאויות מילוליות מיניות בפומבי, ביצוע תנועות שנחשבות למגונות כאשר על אף שהפוגע לבוש בבגדים, וכן התפשטות או התערטלות בפומבי.

מהם השיקולים בענישה בגין ביצוע עבירה של מעשה מגונה בפומבי?

במקרים המתאימים, עשויים בית-המשפט שגוזר את העונש על מי שהורשע בביצוע העבירה, או התביעה במסגרת הסדר טיעון עם הנאשם או הסדר מותנה, להקל על מבצע המעשה ולהימנע מכליאתו מאחורי סורג ובריח. עורך דין פלילי שמתמחה בעבירות מין ומכיר את החוק והפסיקה על בוריים, יכול לדעת מתי נסיבות כאלה מתקיימות, ולקדם לכך.

לרוב, מדובר באדם שנחשד או נאשם בפעם הראשונה בביצוע עבירה של מעשה מגונה בפומבי וללא תיקים קודמים בגין עבירות מין, וכן בחשוד או נאשם שהביע נכונות מלאה לקחת חלק בהליך טיפולי שיקומי שמפוקח על-ידי קצין המבחן.

לעומת זאת, כאשר עבירת מעשה מגונה בפומבי בוצעה מול קטינות או קטינים, ובוודאי כאשר נעשתה בפרהסיה למשל בגן משחקים או חצר גן ילדים או בית-ספר – מדיניות התביעה ומדיניות הענישה של בתי-המשפט יחייבו ענישה חמורה יותר. הדבר נכון בייחוד כאשר מדובר ב'שחקן חוזר', כלומר אדם בעל עבר פלילי בעבירות מין.

למה חשוב להיות מיוצג על-ידי עורך דין פלילי מומחה בעבירה של מעשה מגונה בפומבי?

כפי שניתן להבין מהגדרתה העמומה והרחבה של עבירת מעשה מגונה בפומבי, אדם יכול למצוא עצמו חשוד או נאשם בביצוע מעשה מגונה בפומבי בעקבות התנהגות או התנהלות שאינה מפורטת באופן מפורש בחוק.

מכיוון שבניגוד לעבירות מין אחרות, כמו מעשה סדום או עבירת האונס, הדורשות התקיימות נסיבות מסוימות ומוגדרות היטב, עבירת ביצוע מעשה מגונה בפומבי מתרחשת במגוון בלתי מוגבל של סיטואציות – עולה משמעותית הצורך של חשוד או נאשם בעבירה של ביצוע מעשה מגונה בפומבי לקבל ייצוג על-ידי עורך דין פלילי מומחה בעבירות מין בכלל, ובעבירת מעשה מגונה בפומבי בפרט.

ייצוג עורך דין פלילי המתמחה בעבירות מין דרוש החל משלב הזימון לחקירה, שכן לכל מילה שנאמרת בחקירה יש משמעות, ועל מה שנאמר או לא נאמר בשלבים הראשונים ביותר של כל תיק פלילי, ובפרט בחשד לעבירות מין, יכולה להיות חשיבות מכרעת להמשך הדרך.

רק עורך דין פלילי שבקיא ביסודות העבירה, מכיר היטב מקרי עבר ומטפל כדרך קבע בנאשמים או חשודים בעבירת מעשה מגונה בפומבי, יכול לספק את הייצוג המיטיבי למי שנחקר או שהוגש נגדו כתב אישום פלילי בגין ביצוע עבירה של מעשה מגונה בפומבי.

משרד עורכי דין פלילי נאווה זרנגר מתמחה בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות מין בכלל ובעבירת מעשה מגונה בפומבי בפרט, תוך מתן ייצוג איכותי ובלתי מתפשר לכל לקוח. בזכות כהונתה של עורכת דין פלילי נאווה זרנגר כקצינת משטרה ותובעת משטרתית לשעבר, משך כעשור שנים, עורכת דין פלילי זרנגר מכירה היטב את שני צידי המתרס – הן של התביעה והן של ההגנה – ויודעת לזהות מבעוד מועד נקודות חולשה ונקודות תורפה של כל אחד מהתיקים שמגיעים לטיפולה.

לאורך השנים הביאה עורכת דין פלילי נאווה זרנגר לזיכויים, הפחתת אישומים, סגירת תיקים, ענישה מינימלית והסדרים מותנים בשלל מקרים של חקירה, חשד או אישום בביצוע עבירה של מעשה מגונה בפומבי.