נילון – אדם שהוגשה נגדו תלונה.

חשוד – אדם שהמשטרה חוקרת אותו תחת אזהרה, בגין חשד שביצע עבירה.

נאשם – אדם שבתום החקירה הוחלט להעמידו לדין ולהגיש כנגדו כתב אישום לבית המשפט.

נידון – אדם שבית המשפט קבע כי הוא אשם בביצוע עבירה פלילית וגזר את עונשו.

נפגע עבירה – אדם שפגעו בו במעשה אלימות, בתקיפה מינית, בגניבה או בכל עבירה אחרת, ואם העבירה גרמה למותו, אז מי שיקבל את זכויות נפגעי העבירה יהיו: בן זוג, ילדים, הורים, אחים או אפוטרופוס (בסדר הזה).

תובע / פרקליט – עו"ד מהמשטרה או מהפרקליטות, שמגיש את כתב האישום לבית המשפט ומייצג את המדינה בהליך הפלילי כנגד הנאשם.

סניגור – עו"ד שמייצג את החשוד או את הנאשם בהליך הפלילי המתנהל כנגדו.

בקשה להשלמת חקירה – פניית התובע ליחידה החוקרת, לבצע פעולות חקירה נוספות בקשר לתלונה/לעבירה.

סגירת תיק מחוסר ראיות מספיקות לצורך העמדה לדין – החלטה של תובע או פרקליט, לאחר עיון בחומר החקירה, כי קיימות בתיק ראיות המעוררות חשד לביצוע עבירה, אבל חומר הראיות אינו מספק להעמדה לדין.

סגירת תיק מחוסר ענין לציבור – החלטה של תובע או פרקליט, לאחר עיון בחומר החקירה, כי למרות שישנן די ראיות לצורך הוכחת ביצוע העבירה הפלילית, אין אינטרס ציבורי לניהול משפט פלילי, או שנסיבות המקרה אינן מצדיקות העמדה לדין.

סגירת תיק מחוסר אשמה – החלטה של תובע או פרקליט, לאחר עיון בחומר החקירה, כי יש לסגור את התיק משום שהראיות אינן מותירות כל מקום לספק בנוגע לחפותו של החשוד.

כתב אישום – מסמך שהתביעה מגישה לביהמ"ש ובו פירוט עובדות המקרה אשר מהוות עבירה פלילית, וכן פירוט של העבירות המיוחסות לנאשם ורשימת עדי התביעה.

פומביות הדיון – לרוב, מתקיימים הדיונים בבימ"ש בדלתיים פתוחות לקהל הרחב. עם זאת, בנסיבות מסוימות רשאי ביהמ"ש שלא לאפשר כניסת קהל לדיונים, וכן לאסור פרסום כל פרט אודותם וזאת, כדי להגן על הנפגעים, או כדי לאפשר להם להעיד בחופשיות, או כדי להגן על אוכלוסיות מוחלשות (דוג' קטינים, חסרי ישע וכו').

המרכז לגביית קנסות – מרכז ממשלתי אשר שייך לרשות האכיפה והגבייה של מדינת ישראל ותפקידו, בין היתר, לגבות פיצויים שנפסקו במסגרת הליך פלילי, לטובת נפגע העבירה ושהנידון לא שילם אותם במועד שנקבע לו.

* (ההגדרות אינן משפטיות)