מדיניות אי הפללה

מדיניות אי הפללה

בשנת 2019 נכנסה לתוקף המדיניות החדשה של המשרד לביטחון פנים בנוגע לשימוש עצמי בסם הקנאביס. מדיניות אי הפללה זו, מהווה שינוי משמעותי במדיניות האכיפה שהייתה נהוגה עד כה בישראל והיא משלבת בין גישה מנהלית – טיפולית לבין נקיטה בהליכים פליליים.

חשוב לציין, כי מדיניות אי ההפללה לא נועדה להפוך את השימוש בסם הקנביס במדינת ישראל לחוקי, אך היא מפחיתה את חומרת העונשים שיוטלו על מי שייתפס משתמש בקנאביס לצריכה עצמית. כך, אדם בגיר שייתפס בפעמים הראשונות, כשברשותו עד 15 גרם של הסם לשימוש אישי, לא ייפתח נגדו תיק פלילי אלא הוא יישא בקנס כספי בלבד. זאת, בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים, כפי שנפרט בהמשך.

שימוש עצמי בסם הקנביס – מדיניות חדשה

מדיניות אי ההפללה בגין שימוש עצמי בקאנביס נועדה להביא לטיפול יעיל יותר של גורמי האכיפה נגד משתמשים מזדמנים בסם. כמו כן, להגביר את פעולות הטיפול, החינוך וההסברה נגד השימוש בסמים, בקרב הציבור כולו – אזרחים בגירים, קטינים, נהגים בכבישים וכדומה. זאת, מתוך מטרה להימנע עד כמה שניתן מפתיחה של תיק משטרתי, רישום פלילי והגשת כתב אישום, הליכים שיש בהם כדי להביא לפגיעה ניכרת בהמשך חייהם ועתידם. שכן, במקרים רבים מדובר באזרחים מן השורה שצורכים קנביס פעמים בודדות לשימוש אישי ולא באופן קבוע.

המשמעות הישירה של מדיניות זו, היא שאדם בגיר, ללא עבר פלילי, שנתפס משתמש בסם הקנביס וזוהי העבירה הראשונה או השנייה שביצע, לא ייפתח נגדו תיק פלילי במשטרה אלא יוטל עליו קנס כספי. כלומר, החידוש המהותי במדיניות אי ההפללה הוא שבמקרים בהם מתקיימות נסיבות ספציפיות, לא ינקטו נגד מבצעי העבירה באופן אוטומטי הליכים פליליים, אלא ינקטו נגדם תחילה הליכים מנהליים.

חשוב להדגיש שהמדיניות החדשה אמנם מהווה שינוי גדול במדיניות האכיפה, אך אינה משנה את החקיקה הנהוגה במדינת ישראל ואינה מתירה להשתמש בקנביס בצורה חוקית. שכן, סעיף 7 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג – 1973 אוסר במפורש על החזקה ושימוש בסמים מסוכנים לרבות סם הקנביס, למעט במקרים המותרים בחוק. כמו כן, מדובר בעבירה פלילית חמורה, בגינה יוטלו עונשי מאסר וקנסות כספיים הקבועים בחוק. כך למשל, העונש המקסימלי על ביצוע עבירה של החזקה ושימוש בסמים לצריכה עצמית הוא מאסר למשך שלוש שנים וקנס כספי.


מהי המדיניות החדשה כלפי בגירים שנתפסו משתמשים בקנביס?
על פי המדיניות החדשה של המשרד לביטחון פנים, אזרח בגיר שייתפס בפעם הראשונה משתמש בקנביס – יקבל קנס מנהלי בסך 1,000 ₪, בלי רישום פלילי.


בגין העבירה השנייה – יוטל עליו כפל קנס. כלומר, הוא יצטרך לשלם 2,000 ₪, גם כאן ללא רישום פלילי.


בגיר שייתפס משתמש בקנאביס בפעם השלישית – יופנה להליך של "הסדר מותנה". במסגרת הליך זה ניתנת לאותו אדם אפשרות לסגור את התיק הפלילי נגדו, על פי תנאי החוק. במסלול זה נדרש החשוד (שאין לו עבר פלילי), להודות בעובדות המקרה ולהתחייב לעמוד בתנאי ההסדר, בהם תשלום קנס כספי, שלילת רישיון הנהיגה, שלילת רישיון כלי נשק, דיווח למחלקת הרווחה וכדומה. במקרה שהבגיר יעמוד בכל תנאי ההסדר המותנה, ייסגר התיק שנפתח לו וימחק הרישום הפלילי.


בגין ביצוע עבירה בפעם הרביעית ואילך – תוכל המשטרה, לפי שיקול דעתה, לפתוח נגד החשוד בהליך פלילי, הכולל הגשת כתב אישום ורישום פלילי.


חשוב לציין, המדיניות החדשה אינה חלה באופן אוטומטי על כל מי שייתפס עם קאנביס אלא נבחנים מגוון פרמטרים ספציפיים. כך למשל, האם מדובר בעבירה של החזקה או שימוש עצמי לפי הערכת הכמות, המראה והריח של הסם, מהן נסיבות המקרה, אופן ההתנהגות של החשוד באירוע, האם זוהי העבירה הראשונה או השנייה שביצע, האם יש לו עבר פלילי וכך הלאה. כלומר, המשטרה מפעילה שיקול דעת ובוחנת כל מקרה לגופו, על פי שקלול הפרמטרים השונים, ובהתאם ייקבע העונש שיוטל על אותו אדם.


המדיניות החדשה כלפי קטינים שנתפסו משתמשים בקנביס
לגבי קטינים שייתפסו משתמשים בקנביס לשימוש עצמי, אם זו עבירה ראשונה שביצעו הקטין או הקטינה, הם יופנו להליך טיפולי אצל שירות מבחן במשרד הרווחה, ללא רישום פלילי. במידה שלא יסכימו למודל הטיפולי, הם יועברו למסלול של הליך פלילי רגיל. בעבירה השנייה יחול הליך של סגירת התיק ב"הסדר מותנה", תוך הטלת סנקציות שונות, כגון קנס כספי. מהעבירה השלישית ומעלה – יפתח נגד הקטין הליך פלילי ויוגש נגדו כתב אישום, לפי שיקול דעת המשטרה והמלצותיה.


דוח קנביס על החזקה ושימוש בסמים קלים
על פי מדיניות אי ההפללה, במקרה שבו מדובר על עבירה ראשונה או שנייה שביצע אדם בגיר ללא עבר פלילי, האכיפה תתבצע באמצעות מתן דוח בסך 1,000 ₪ או 2,000 ₪ ומסירת הודאה על עצם השימוש בסמים קלים. לאדם שנתפס עומדת האפשרות לשלם את הקנס שקיבל תוך 60 יום או לחילופין, לפעול להגשת ערעור בפני בית המשפט. מי שמעוניין להגיש ערעור על הדוח שקיבל צריך להגיש לבית משפט בקשת ערעור בתוך 30 יום. במידה שבתום הליך הערעור הוא לא יזוכה, יוחלט על ידי גורמי האכיפה אם לפעול לסגירת התיק או להגיש נגדו כתב אישום.
חשוב להדגיש, במידה שהדוח לא ישולם או לא תוגש בקשת ערעור, במסגרת הזמנים הקבועה בחוק, הוא עלול להפוך לחוב נגד אותו אזרח. במקרה זה, יכולה המשטרה לאחר שעברה חצי שנה, לבקש מבית המשפט שיטיל עליו עונש מאסר לתקופה של שנה.


מה חשוב לדעת?
כאשר שוטר תופס אדם בן 18 ומעלה כשברשותו עד 15 גרם של קנביס לשימוש עצמי, עליו להפעיל שיקול דעת ולקחת בחשבון פרמטרים ספציפיים הבוחנים את נסיבות המקרה, עברו האישי והתנהגותו של הבגיר.


בפועל, אנו עדים למקרים בהם גורמי האכיפה נותנים דוחות על החזקה ושימוש בקנאביס ללא שמתקיימת כל עילה ממשית והצדקה חוקית לכך. כמו כן, יש לא מעט מקרים שבהם כלל לא מיישמים את ההקלות הקבועות במדיניות החדשה. בכל אותם מצבים, עומדת לאזרחים הזכות להגיש ערעור בפני בית המשפט ולא להודות בביצוע העבירה. וזאת, תוך קבלת ייעוץ משפטי וליווי צמוד של עורך דין פלילי, הבקיא בחקיקה, בנהלים ויודע להתמודד בצורה מיטבית ויעילה עם כל הסיטואציות האפשריות. חשוב להבין – ישנם הרבה מאוד מקרים בהם קבלת סיוע משפטי של עורך דין מומחה בתחום הפלילי יכולה לשנות את התוצאה הסופית. בין אם בהקלת העונש שהוטל עליכם ועד ביטול כתב האישום. שכן, פתיחת תיק פלילי והגשת כתב אישום יש בהם כדי לפגוע בצורה משמעותית בעתידכם.


לכן, בכל מקרה בו אתם או היקרים לכם נתפסתם משתמשים בקנביס, מומלץ לפנות מיד לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי. בצורה זו ניתן לבחון אם מתקיימת באותו מקרה מדיניות אי ההפללה החדשה, אם יש אפשרות לסגור את התיק הפלילי וכדומה. משרד עורכי דין נאוה זרנגר מתמחה במשפט פלילי ומחזיק בידע רב בתחום. למשרדנו ניסיון רב בייצוג עבירות סמים, נשמח להעניק לכם הגנה משפטית, ייעוץ מקצועי וליווי אישי לכל אורך הדרך.