ייעוץ לפני חקירה

זומנת לחקירה במשטרה?

אם נעצרת או זומנת לחקירה, חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין פלילי לפני תחילת החקירה. חקירה פלילית היא מעמד מלחיץ ולכן חשוב שתכירו את הזכויות שלכם. כל אחד רשאי להתייעץ עם עורך דין פלילי לפני תחילת החקירה, אם הוא בוחר בכך, והחוקרים מחויבים לדחות את המשך תהליך החקירה לפרק זמן סביר עד שעורך הדין יגיע. התייעצות עם עורך דין פלילי חשובה בין אם אתה מעורב במעשים שבהם אתה חשוד ובין אם לא, משום שבייעוץ יוכל עורך הדין הפלילי להסביר לך מהן הזכויות שלך בחקירה, לוודא שתקבל אותן, למנוע לחצים לא הוגנים ולשמור שהחקירה מתנהלת כשורה.

עורך דין פלילי יוכל להסביר מה צפוי לך במהלך החקירה ולאחריה, כיצד מתנהלת חקירה, מה מותר לחוקרים לעשות במסגרתה, מהם תרגילי חקירה ומה הם זכויותיך וחובותיך.

הייעוץ המשפטי שתקבל מעורך דין פלילי יסייע לך להחליט האם לשמור על זכות השתיקה או למסור גרסה בחקירה – החלטה מורכבת בעלת השלכות על המשך ההליכים בתיק, ולכן חשוב שתקבל ייעוץ משפטי מקצועי ומדויק לפני החקירה.

כשתגיע לתחנת המשטרה על החוקר להודיע לך האם אתה עד או חשוד. אם הודיע לך החוקר שאתה החשוד, אתה עומד בפני 'חקירה תחת אזהרה', ועליו לומר לך באיזו עבירה בדיוק אתה חשוד. מרגע זה ואילך – מומלץ שלא לשוחח עם אף אחד, אלא לפרוטוקול הכתוב. זאת, על מנת למנוע רישום מזכרים מפלילים ע"י השוטרים.

בטרם החקירה – על החוקר להודיע לך על זכותך להיוועץ עם עורך דין פלילי. באם הודעת לחוקר כי ברצונך להיוועץ עם עורך דין פלילי – על החוקר ליצור קשר עם עורך דינך באופן מידי (בהנחה שלא מתקיימת עילה בחוק המאפשרת דחיית המפגש), ולהמתין עד לבוא עורך הדין הפלילי (שנדרש להגיע תוך פרק זמן סביר).

בפתח החקירה – על החוקר להודיע לך על זכותך לשתוק שתיקה מלאה במהלך החקירה (אם כי הדבר עלול לשמש חיזוק לראיות התביעה כנגדך). כמו כן עליו להודיע לך על זכותך לחיסיון מפני הפללה עצמית. כלומר, אינך חייב לענות על שאלה מפלילה או למסור ראיה מפלילה.

במהלך החקירה – חובה על החוקר לחקור אותך בשפתך. כלומר בשפה שאתה מבין ודובר (לרבות שפת הסימנים).

בסיום החקירה – קרא את פרוטוקול החקירה ביסודיות, דרוש לתקן טעויות (באם ישנן), ואל תסכים לחתום על פרוטוקול חסר או מוטעה.

דובר שפה זרה – מתקשה לומר את הדברים בלשונך או לקרוא את הכתוב? בקש מתורגמן וגם אם החוקר יקריא לך את ההודעה, אל תחתום על-גביה אם אינך יכול לוודא בכוחות עצמך שהכתוב אכן משקף את הדברים שאמרת.

מסדר זיהוי – אל תסכים למסדר זיהוי ללא נוכחות עורך דין פלילי במהלכו.

חלופת מעצר – בתום החקירה יציע לך החוקר חלופת מעצר (מעצר בית לדוג'). אל תסכים לכל חלופת מעצר שהיא ואל תחתום על דבר טרם התייעצת עם עורך דין פלילי. יכול ומדובר בהגבלה מיותרת ושלא לצורך.

במהלך החקירה יכול החוקר להשתמש בתרגילי חקירה, שנועדו לערער את ביטחונך באופן שיגרום לך למסור להם מידע – שאין ברשותם!

ריכזנו בעבורך את עיקרי תרגילי החקירה הנהוגים והנפוצים ביותר:

'בוא נצא לעשן בחוץ', 'בוא להפסקת קפה', 'בוא נדבר בחוץ רגע כמו גברים'! אם החוקר מציע לך לצאת החוצה לשיחת מסדרון (שאינה רשמית), אל תסכים לכך ודע כי בתחנת המשטרה – כל שיחה – אם בחדר החקירות, אם במסדרונות,
אם בחצר ואם במעלית – יכולה להיות מוקלטת ו/או מתועדת באמצעות מזכרים מפלילים שנרשמים מיד לאחר מכן ע"י השוטרים ומצורפים לתיק החקירה.

'האח הגדול'
צא מנקודת הנחה כי אתה יכול להיות מוקלט ומתועד באמצעות מצלמות ומכשירי האזנה בכל מקום – בחדר החקירות, בתא המעצר בתחנה, ברכב הליווי, במעברים, במסדרונות, בתא המעצר שבבית המעצר וכו'.

השמעת 'קטעים נבחרים' מתוך הקלטה
פעמים רבות משמיעים החוקרים לנחקריהם 'קטעים נבחרים' מהקלטות שבידם – של הנחקרים עצמם ו/או של אחרים, וכך – מוציאים דברים מהקשרם. על כן – באם החוקר משמיע לך קטע בודד ונבחר מתוך הקלטה שלמה, בקש להאזין לכל ההקלטה במלואה.

הצגת חלקי הודאות והודעות של מעורבים אחרים
החוקרים עלולים להציג לך מצגים ומוצגים שאינם אמת. חלקם מהווים תרגילי חקירה פסולים ואסורים, ועדין – חשוב שתהיה מודע אליהם.

כך לדוג', החוקר יכול להטיח בפניך חלקי הודעות שיש בהם כדי להפלילך לכאורה, חלקי הודאות של מעורבים אחרים, חקירה או עדות שאינה אמיתית, עיתון מזויף, פרוטוקול מזויף, חוות דעת מזויפת בנוגע לטביעת אצבע / ממצא דנ"א, תצהיר מזויף בנוגע לזהותך וכו'.

על כן, אם החוקר מודיע לך כי 'מצאו את טביעת האצבע שלך בתוך הדירה שנפרצה', ו/או שהחשוד הנוסף 'הודה בהכל וגם הפליל אותך', ו/או ש'עדי ראיה העידו שראו אותך בזמן ההתפרצות', דע כי החוקר עלול למסור לך פרטים, מצגים ומידעים שאינם אמת ואינם ברשותו.

דגימת דנ"א
בדל סיגריה, ספל קפה, פחית קולה, שקית שוקו, תחתונים, מסרק וכו' – והמשותף להם כי מכולם ניתן למצות דגימת דנ"א (הגם שאסור להם). ועל כן, הימנע מלהותיר כאלו בחדר החקירה, בתא המעצר או בחצר.

מדובבים
המדובב ינסה לדובב אותך להודות בעבירה. היזהר ממדובבים.

'אם לא תתחיל לדבר – זה ישמש לרעתך בסוף'!
הזהר מיעוץ החוקר, שלא כדאי לך לעשות שימוש בזכות השתיקה משום שהדבר 'ישמש לרעתך'.
אם זו עצתם אליך, כנראה שאין ברשותם די ראיות – כנגדך.

עימותים
החוקר יכול לערוך עימות בינך לבין עדים שהעידו באופן שסותר את גרסתך, כשהמטרה היא
להפעיל עליך לחץ חזק עד שתודה בעבירה.

שים לב, במידה והחוקרים יעזבו את החדר וישאירו אתכם – משתתפי העימות – לבדכם, יש
לזכור שמדובר בתרגיל שמטרתו להקליט את השיחה, ולכן יש לשלוט בכל מה שנאמר בחדר.

עד מדינה
החוקר יכול להציע לך להפליל את שותפיך לעבירה ולשמש עד מדינה במשפטם, בתמורה להקלה
בעניינך. הסכמה כשלעצמה לשמש עד מדינה, באם לא ניתנה על הכתב ובאם לא התייעצת עם עו"ד, עלולה לשמש 'ראשית הודיה' וראיה לראיות התביעה כנגדך, ובכך – להפלילך.

פגישות אקראיות
החוקר יכול להפגיש אותך – לכאורה במקרה לגמרי – עם שותפיך לעבירה, או עם חשודים
נוספים, כאשר פגישה זו תתועד באמצעות מצלמות ומכשירי הקלטה, מתוך הנחה כי אתה עלול
להניח שמדובר בפגישה מקרית, שאינה מתוכננת ועל כן אינה מתועדת, ובמהלכה להתבטא באופן
מפליל, או להעביר להם מסרים בנוגע לעבירה ולגרסה שמסרת לחוקר. זכור – אין מקריות במשטרה.

הבטחות ואיומים
החוקרים יכולים לאיים עליך, או להבטיח לך הבטחות, במטרה להוציא ממך הודאה בביצוע
העבירה. אין להאמין לשום הבטחה ואין להיבהל מאיומים.

תקצור התשובות
החוקר יכול לנסות 'לתקצר' את תשובותיך ו'לסכם' אותן כרצונו. וודא שאין הדבר קורה ובקש
כי התשובות יירשמו – מפיך בלבד, ולא ינוסחו על-ידו.

תודה – ונשחרר אותך!
היזהר מהבטחה זו! הודאתך רק תפחית את סיכוייך להשתחרר ותחזק את ראיות התביעה.

אם לא עשית דבר, למה אתה צריך להתייעץ עם עורך דין פלילי?
החוקר ינסה למזער את חומרת התיק ואת החלק שלך בו, ובכך גם לשכנע אותך שאין באמת צורך שתתייעץ עם עורך דין פלילי טרם החקירה, משום שעורך דין פלילי רק 'יסבך' את העניינים. אל תוותר על זכותך זו – היא חשובה ועשויה למנוע הרבה נזק בהמשך הדרך.

שאלות נפוצות

מתי אוכל להיפגש עם עורך דין?
יש לך זכות להתייעץ עם עורך דין לפני תחילת החקירה, ועל המשטרה להמתין עד שעורך הדין יגיע לתחנת המשטרה, כל עוד מדובר בפרק זמן סביר, בהתחשב בשעה ובמיקום התחנה.

אם לא ביקשת להתייעץ עם עורך דין לפני תחילת החקירה, אתה עדיין יכול לבקש להיפגש עם עורך דין גם במהלך החקירה. במקרה כזה המשטרה צריכה להפסיק את החקירה באופן מיידי, ולהמתין זמן סביר עד להגעתו.

אם לא התייעצת עם עורך דין לפני החקירה או במהלכה, אתה יכול להתייעץ עם עורך דין גם לאחר החקירה, אך הערך של התייעצות לאחר החקירה נמוך משמעותית מאשר התייעצות לפניה, שכן לכל מילה יש משמעות, ולכן, חשוב להתייעץ עם עורך דין פלילי לפני תחילת החקירה.

האם המשטרה רשאית למנוע ממני פגישה עם עורך דין?
במקרים חריגים בלבד רשאית המשטרה למנוע פגישה עם עורך דין. החלטה כזו צריכה להתקבל על ידי קצין משטרה ממונה בדרגת רב פקד ומעלה, ועליה להיות מנומקת בכתב ומוגבלת בזמן בהתאם לקבוע בחוק.

כיצד צריכה להתבצע הפגישה עם עורך הדין בתחנת המשטרה?
הפגישה עם עורך הדין צריכה להיערך ביחידות ובתנאים שמבטיחים את סודיות השיחה. על השיחה חלים כללי החיסיון שבין עורך דין ללקוח, ולעורך הדין יש חובת נאמנות ללקוח.

אם אני דובר שפה זרה כיצד אוכל להבין את שאלות החוקרים?
החקירה צריכה להתנהל בשפת החשוד או בשפה שהחשוד דובר ומבין. אם אינך דובר עברית, על המשטרה לספק לך מתורגמן לשפתך ולתעד בכתב את החקירה בשפה בה היא מתנהלת (כלומר בשפה שאתה מבין). אם לא ניתן לעשות זאת, המשטרה צריכה לתעד את החקירה בתיעוד חזותי או קולי (כלומר להקליט או לצלם את החקירה).

אם אני חירש או אילם כיצד המשטרה תחקור אותי?
אם אתה חירש או אילם ודובר את שפת הסימנים, על המשטרה לספק לך מתורגמן לשפת הסימנים ולתעד את החקירה בתיעוד חזותי (כלומר לצלם את החקירה).

אם אני בעל מוגבלות שכלית, כיצד המשטרה תחקור אותי?
אם אתה בעל מוגבלות שכלית, אתה צריך להיחקר על ידי חוקר מיוחד בעל הכשרה מתאימה. אם חוקר המשטרה יסבור שאין צורך להפנות אותך לחקירה על ידי חוקר מיוחד, תוכל להגיש ערר על ההחלטה לבית משפט שלום.

כמו כן, אתה זכאי שילווה אותך אדם לפי בחירתך )אך לא עורך דין(, שיהיה נוכח בחקירה. אם מונה לך אפוטרופוס, על המשטרה ליידע אותו על הכוונה לחקור אותך.

חקירה של אדם עם מוגבלות שכלית צריכה להיות מתועדת בתיעוד חזותי, כלומר המשטרה חייבת לצלם את החקירה שלך.

אם אין אפשרות סבירה לצלם את החקירה, או אם הנחקר מסרב לשתף פעולה בגלל התיעוד החזותי, יש לתעד את החקירה בתיעוד קולי, כלומר היא תוקלט בקול בלבד. אם אין אפשרות סבירה לתיעוד קולי או אם הנחקר מסרב לשתף פעולה בגלל התיעוד הקולי, החקירה תתועד בכתב.

אם אני בעל מוגבלות נפשית כיצד יחקרו אותי?
אם אתה אדם עם מוגבלות נפשית, תוכל לבקש מאדם נוסף (אך לא עורך דין) ללוות אותך בחקירה. תוכל גם לבקש שיודיעו למטפל שלך שאתה נחקר, ולבקש שילווה אותך בחקירתך.

חקירה של אדם עם מוגבלות נפשית צריכה להיות מתועדת בתיעוד חזותי. אם אין אפשרות סבירה לצלם את החקירה או אם הנחקר מסרב לשתף פעולה בגלל התיעוד החזותי, תתועד החקירה בתיעוד קולי. אם אין אפשרות סבירה לתיעוד קולי או אם הנחקר מסרב לשתף פעולה בגלל התיעוד הקולי, החקירה תתועד בכתב.

כיצד אוכל למנוע את פרסום עצם חקירתי?
ככלל, אין לפרסם שם של חשוד שנחקר במשטרה עד 48 שעות ממועד החקירה, או מהמועד שהיה עליו להתייצב לחקירה, או עד סיום הדיון הראשון בבית המשפט (לפי המוקדם מבניהם). במועד זה תוכל להגיש לבית המשפט בקשה לאיסור פרסום שמך, באופן שיהיה אסור לפרסם את השם שלך גם לאחר מכן. אם בית המשפט ישתכנע שהפרסום אכן עלול להסב לך נזק חמור ושיש להעדיף את מניעת הנזק על פני העניין הציבורי שבפרסום, הוא יוכל להאריך את איסור הפרסום עד שיוגש נגדך כתב אישום. אם יוגש כתב אישום, האיסור יפקע ואפשר יהיה לפרסם את השם שלך, אלא אם כן יקבע בית המשפט אחרת.

אם אתה עצור לצרכי חקירה ואין לך עורך דין, על המשטרה ליידע אותך בנוגע לאפשרות להגיש בקשה לאיסור פרסום ולאפשר לך להגיש בקשה כזו.

כיצד יכולה להסתיים חקירת המשטרה נגדי?
בסיום החקירה, תעביר המשטרה את תיק החקירה לתביעה המשטרתית או לפרקליטות, שתבחן את חומר החקירה לצורך קבלת החלטה, שיכולה להיות אחת מאלו:

  • החזרת התיק ליחידה החוקרת לצורך השלמת חקירה וביצוע פעולות חקירה נוספות הדרושות להעמדתך לדין (לדוג', ביצוע עימותים, גביית עדויות מעדים נוספים, הפקת סרטונים ממצלמות אבטחה וכו').
  • סגירת התיק הפלילי בעילה של חוסר ראיות מספיקות לצורך העמדה לדין – אשר לא סביר שיביאו להרשעה.
  • סגירת התיק הפלילי בעילה של חוסר עניין לציבור – מעין קביעה כי אין אינטרס ציבורי בהעמדה לדין.
  • סגירת התיק הפלילי בעילה של חוסר אשמה פלילית – כאשר אין כל ראיה הקושרת אותך לביצוע העבירה. תיק שנסגר בעילה זו – יימחק לחלוטין מרישומיך הפלילי במשטרה (אך לא ממחשבי המשטרה).
  • שקילת סגירת תיק בעילה של הסדר מותנה – בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בחוק.
  • העמדה לדין – הגשת כתב אישום כנגדך, אם יימצא כי חומר החקירה מבסס סיכוי סביר להרשעה, וכי מתקיים אינטרס ציבורי לקיום הליך פלילי כנגדך.

חקירה תחת אזהרה בתחנת המשטרה היא הבסיס לכל הליך משפטי. אם זומנת לחקירה, תעמוד על זכותך להתייעץ עם עו"ד פלילי, בעל ניסיון והבנה בתחום. רק הוא יוכל לייעץ לך מה לעשות וכיצד להיערך להמשך ההליך.