יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל

יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל

מתי יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל ייחשבו לעבירה פלילית?

מערכת היחסים העדינה והרכה שרוקמים ביניהם מטפל ומטופל נפשי מהווה פעמים רבות קרקע פורייה להתפתחותו של קשר אינטימי וקרוב בין המטפל למטופל. במרבית המקרים, הקשר המיוחד בין מטופל לבין פסיכולוג, פסיכיאטר, עובד סוציאלי או כל סוג של מטפל אחר, כולל חיבור רגשי עמוק – אך קיימים גם פעמים שקשר כזה הופך לקשר רומנטי בעל אופי מיני.

במאמרי זה אסביר מתי יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל ייחשבו לעבירה פלילית, מהם העונשים הקבועים בחוק במקרים של עבירה של יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל ומדוע חשוב מאוד להיות מיוצגים ע"י עורך דין פלילי, מומחה בעבירות מין בכלל, ובעבירה של יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל בפרט, במקרה שנחשדת או הואשמת בעבירה זאת.

מתי יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל נחשבים לעבירה פלילית?

על אף מה שחלק יראו כבעייתי מבחינה אתית, לא קיים בחוק הישראלי איסור גורף על קיום יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל שלו, לפחות לא ברובד הפלילי. כמובן שייתכן שמטפל כזה יהיה כפוף לסנקציות משמעתיות, לרבות התליית רישיון או השעיה, מהאיגוד המקצועי בו הוא חבר (איגוד הפסיכולוגים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים וכו') ואולי יהיה גם חשוף לתביעה אזרחית – אך כל זה לא יגיע לרמה הפלילית כאמור.

עם זאת, בשנת 2003 הוסיף המחוקק עבירה לחוק העונשין, שמדברת באופן ספציפי על יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל. העבירה מגדירה טיפול נפשי כאבחון, ייעוץ, טיפול, שיקום או ניהול שיחות שנעשו באופן מתמשך, כדי לסייע לאדם הסובל ממצוקה שמקורה רגשי או נפשי, ומגדיר מטפל נפשי כמי שעוסק או מציג עצמו כעוסק במתן טיפול נפשי מתוקף תפקידו או מקצועו.

לפי החוק, מטפל נפשי שבועל בהסכמה אישה בגירה, כלומר, מחדיר איבר או חפץ לאיבר המין שלה; או מבצע מעשה סדום בהסכמה באיש או באישה בגירים, כלומר מחדיר איבר או חפץ לפי הטבעת שלהם או את איבר מינו לפיהם – ועושה אחד מאלה במהלך התקופה שבה הוא מעניק להם טיפול נפשי ועד תום שלוש שנים מסיום הטיפול כאמור – עובר עבירה שעונשה עד 4 שנים. זאת, בתנאי שההסכמה הושגה תוך ניצול תלות נפשית ממשית בו, שמקורה בטיפול הנפשי שהעניק להם.

הקושי הגדול עבור נאשמים או חשודים בעבירה של יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל נעוץ בחזקה שהוא מקים, כלומר קביעה שתהיה נכונה, אלא אם יצליח המטפל להוכיח אחרת. לפי החזקה שבחוק, מעשים כאלה שנעשו על ידי מטפל נפשי שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה, במהלך התקופה שבה ניתן הטיפול הנפשי – נעשו תוך ניצול תלות נפשית ממשית. עוד נקבע, כי החזקה לא תחול אם המעשים החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי.

חשוב לשים לב לכך שחזקה זו, כמו כל החזקות, אינה בגדר קביעה חלוטה והיא ניתנת לסתירה – אך היא מעבירה את נטל ההוכחה לנאשם ומכאן חשיבותה הרבה. בעוד שבמשפט הפלילי כל אדם זכאי עד שהוכחה אשמתו, בהינתן חזקה מתהפכות היוצרות ומי שצריך להתאמץ ולהביא הוכחות הוא דווקא הנאשם.

מתי יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל עולים לכדי עבירת אונס?

חוק העונשין קובע כי מי שמחדיר אחד מאיברי גופו, או חפץ כלשהו, לתוך גופה של אישה, כלומר בועל אישה, נחשב למי שאנס אותה, אם הוא עושה זאת תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה. מטבע הדברים, לפסיכולוגים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים ומטפלים אחרים קיימת גישה רחבה יותר לאוכלוסייה כזו, ואכן כבר קרה לא אחת כי התעורר חשד בגין מטפל בנסיבות אלה.

העונש הקבוע בחוק למקרים כאלה עומד על 16 שנה – אחד מהעונשים החמורים ביותר שקיימים בחוק העונשין.

מתי יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל נחשבים לעבירת בעילה אסורה בהסכמה?

כאשר מדובר בקטינה, מציב החוק תנאים קשוחים עוד יותר. לפי החוק, מי שבועל קטינה מעל גיל 16, תוך ניצול יחסי תלות, יכול להיות חשוד או מואשם בביצוע של עבירת בעילה אסורה בהסכמה, שעונשה עד 5 שנות מאסר.

אלא שבדיוק בנקודה הזו כולל חוק העונשין סעיף המציב משוכה גבוהה ביותר למטפלים נפשיים, החשודים או נאשמים בבעילה אסורה בהסכמה בקטינה. החוק קובע חזקה, כלומר, קביעה שתהיה נכונה אלא אם יצליח המטפל להוכיח אחרת, לפיה מטפל נפשי שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי שבעל קטינה, שגילה בין 16 ל-18 שנים, במהלך התקופה שבה העניק לה טיפול נפשי – עשה זאת תוך ניצול יחסי תלות.

כלומר, חוק העונשין למעשה קובע כי כל יחסי מין בין מטפל למטופלת קטינה, מעל גיל 16, אפילו אם ניתנה הסכמת המטופלת, נחשבים לעבירה פלילית של בעילה אסורה בהסכמה – אלא אם יצליח המטפל להוכיח אחרת. עוד קובע החוק, כי החזקה האמורה לא תחול אם המעשים החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי והיו במסגרת קשר זוגי.

מתי יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל נחשבים לעבירת מעשה סדום?

באופן דומה לעבירת בעילה אסורה בהסכמה, קובע חוק העונשין כי מי שמבצע בקטין או בקטינה מעל גיל 16 מעשה סדום, כלומר מחדיר איבר מאבירי גופו, או חפץ, לפי הטבעת של אדם, או מחדיר את איבר מינו לפיו של אדם, וזאת תוך ניצול של יחסי תלות – עובר עבירה של ביצוע מעשה סדום.

גם במקרה של עבירת סדום, כמו במקרה של בעילה אסורה בהסכמה, קובע החוק חזקה לפיה  מטפל נפשי שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, שבעל קטינה או קטין, שגילוה בין 16 ל-18 שנים, במהלך התקופה שבה העניק לה טיפול נפשי – עשה זאת תוך ניצול יחסי תלות; וכן כי החזקה האמורה לא תחול אם המעשים החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי והיו במסגרת קשר זוגי.

מדוע מי שנחשד או נאשם בעבירה של יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל זקוק לייצוג של עורך דין פלילי מומחה בתחום?

כפי שכבר ניתן לשים לב, קיום יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל יכולים להקים, בנסיבות מסוימות, שורה של חשדות לעבירות מהחמורות שבספר החוקים. במציאות כזאת, גם מי שבטוח לחלוטין בחפותו חייב להיוועץ בעורך דין פלילי, המתמחה בעבירות מין בכלל, ובעבירה של יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל בפרט – עוד בטרם זימונו לחקירה במשטרה.

עוד ניתן לשים לב, כי הרכיב הכי חשוב בעבירות של יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל הוא שאלת ניצול התלות של המטופל, שאלה שההכרעה אליה כמעט תמיד אינה חד משמעית ותלויה מאוד בפרשנות. רק עורך די פלילי מנוסה, שמתמחה בייצוג נאשמים או חשודים בעבירות מין, ידע לשים לב לניואנסים הדקים ולהתהלך בין הטיפות בזהירות המתבקשת, כדי לשכנע את התביעה או בית-המשפט, שגם אם היו יחסי מין בין הצדדים, הם לא נעשו תוך ניצול יחסי תלות.