הטרדה מינית

עבירה של הטרדה מינית 

במציאות המורכבת בה אנו חיים, ומתוך רצון אמיתי ומובן להגן על אוכלוסיות שבאורח מסורתי לא זכו להגנה מספקת, נוספו לדין הפלילי גם עבירות שהגבולות שלהן לא תמיד ברורים לציבור הרחב.

כזאת היא גם העבירה של הטרדה מינית שוודאי ראויה ונחוצה במערך החוקים הפליליים במדינת ישראל – אך מעוררת לא פעם חוסר הבנה, וגורמת לעתים גם לאנשים נורמטיביים להסתבך עם הדין הפלילי.

במאמרי זה אסביר מהן הטרדות מיניות ומתי הטרדה מינית חשבת לעבירה פלילית, מה העונש הצפוי למי שהורשע בגזר דין או במסגרת הסדר טיעון בביצוע עבירה של הטרדה מינית, ומדוע חשוב להתייעץ בעו"ד פלילי בעל התמחות לעבירה של הטרדה מינית בכל מקרה של חשד, אישום או אפילו רק הזמנה לחקירה בגין עבירה של הטרדה מינית.

 מה זו הטרדה מינית?

בשנת 1998 חוקקה הכנסת את החוק למניעת הטרדה מינית, שהכניס לראשונה לספר החוקים הישראלי עבירה ייעודית ומסגרת חוקית ברורה לתופעת ההטרדות המיניות.

לפי החוק, שמפנה גם לסעיפים בחוק העונשין, הטרדה מינית יכולה להתרחש בכל אחת מההתנהגויות הבאות:

  • סחיטה באיומים כאשר המעשה שלשמו נעשית הסחיטה הוא מעשה בעל אופי מיני;
  • מעשים מגונים כפי שמוגדרים בחוק העונשין, כלומר מעשה שנעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים של מי שמבצע אותם.

למשל: אוננות בפני אדם אחר או בציבור, שליחת תמונות בעלי אופי מיני בניגוד לרצון הנמען, חיבוק ונישוק ללא הסכמה במקום העבודה ועוד;

  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם שהראה כי אינו מעוניין בהצעות האלה. בעקבות חלופה זו, גם חיזור 'אובססיבי' ובוטה יכול להיחשב במקרים מסוימים כביצוע עבירה של הטרדה מינית;
  • התייחסויות חוזרות כלפי אדם תוך התמקדות במיניותו, לאחר שזה הראה כי אינו מעוניין בהתייחסויות כאלה.

כך למשל, הערות חוזרות ונשנות על לבוש או מראה חיצוני – אפילו אם נאמרות כ'מחמאה' – יכולות להיחשב לביצוע עבירה של הטרדה מינית.

  • הצעות או התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני, אפילו אם המוטרד לא הראה למטריד שאינו מעוניין בהצעות או התייחסויות כאלה, בין היתר במקרים הבאים: כשמדובר בקטין או חוסר ישע תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או השגחה, ואם מדובר במי שגילו מתחת לגיל 15 – גם בלי שקיימים יחסים כאלה; בין מטופל למטפל נפשי, בריאותי או רפואי; לעובד במסגרת יחסי עבודה תוך ניצול יחסי העבודה; ועוד.
  • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
  • פרסום תמונה, סרטון או הקלטה קולית של אדם המתמקדים במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל או לבזות את אותו אדם, ומבלי שניתנה הסכמתו לפרסום.

עם זאת, החוק גם מונה שלושה חריגים שמהווים הגנה טובה למפרסם: אם הפרסום נעשה בתום לב; אם הפרסום נעשה למטרה כשרה; או אם יש בפרסום עניין ציבורי שמצדיק אותו, ובלבד שלא מדובר בפרסום כוזב או כזה שמתיימר להביע דעה על בעל תפקיד ציבורי בקשר לתפקידו.

מהו העונש על ביצוע עבירה של הטרדה מינית?

החוק למניעת הטרדה מינית קובע עונשים משמעותיים למי שיורשע בביצוע עבירה של הטרדה מינית.

כך, הטרדה מינית שמתבצעת בדרך של הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, התייחסויות חוזרות, התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או נטייתו המינית או באמצעות פרסום תמונות, סרטונים והקלטות – יכולה להוביל לעונש של עד שנתיים מאסר בפועל.

עוד קובע החוק, כי הטרדה מינית שנעשתה תוך התנכלות למוטרד יכולה להוביל לעונש של עד 4 שנות מאסר בפועל.

בנוסף לכך חשוב לזכור כי חוק העונשין קובע את העונשים לעבירות של סחיטה באיומים וביצוע מעשים מגונים שנכללים גם בחוק מניעת הטרדות מיניות.

כך, למשל, העונש בגין ביצוע מעשים מגונים נע בין שנתיים מאסר בפועל עד ל-7 שנות מאסר בפועל, במידה ובוצעו בנסיבות מחמירות.

אציין כי הטרדה מינית היא לא רק עבירה פלילית – אלא גם עוולה אזרחית, שניתן לתבוע בגינה תביעת פיצויים.

למה חשוב להיוועץ בעו"ד פלילי בעל התמחות לעבירות מין והטרדה מינית?

כמו שוודאי שמתם לב, עבירה של הטרדה מינית היא עבירה פלואידית, בעלת הגדרה רחבה ולא תמיד ברורה.

היא חלה על מגוון רחב מאוד של מעשים ונסיבות ותלויה פעמים רבות בפרשנות של החוקר, התובע או השופט למסכת העובדתית שנלווית להם.

מכאן, כי רק עורך דין פלילי, בעל התמחות לעבירה של הטרדה מינית ,שצבר מספיק ותק וניסיון מוצלח בטיפול בעבירות מין, יכול להעניק הגנה ראויה לחשוד, נחקר או נאשם בעבירה של הטרדה מינית.

יש צורך בידע נרחב בפסיקה בתחום ובידיעת החוק על בוריו, שכן הוא כולל לא מעט סייגים, הגנות ותתי סעיפים שחובה שעורך-הדין המטפל בתיק יכיר היטב.

לכל אלה יש להוסיף את הענישה שאינה עניין של מה בכך בכל הנוגע לביצוע עבירה של הטרדה מינית, ואת העובדה כי פעמים רבות נחקרים משוכנעים בחפותם ולכן לא מבינים את החשיבות וההכרח להיוועץ לפני כן בעו"ד פלילי בעל התמחות לעבירות מין, מומחה בהטרדות מיניות – וכתוצאה מכך מסתבכים, גם על לא עוול בכפם, עם רשויות החוק.

למה כדי להיוועץ עם עו"ד פלילי נאווה זרנגר, אם נחשדת או הואשמת בביצוע עבירה של הטרדה מינית?

כמי שמתמחה בדין הפלילי ובמיוחד בכל הנוגע לעבירות מין, עו"ד פלילי נאווה זרנגר ייצגה  בהצלחה במקרים רבים, חשודים ונאשמים, בעבירה של הטרדה מינית.

בזכות ניסיונה רב השנים כקצינה ותובעת משטרתית במפלג תביעות פלילי ב"ש ות"א, מכירה עו"ד פלילי נאווה זרנגר היטב את עבודתם של הגוף החוקר והתובע ויודעת לזהות במדויק חולשות ונקודות תורפה בעבודתם.

לצד זאת, משמשת עו"ד פלילי נאווה זרנגר מזה שנים כסניגורית, שמתמחה בייצוג חשודים, נאשמים ונחקרים, החשודים בביצוע עבירות מין חמורות, לרבות ביצוע עבירה של הטרדה מינית.

פעמים רבות, גיבוש אסטרטגיה מדויקת וקו הגנה חזק באמצעות עורך דין פלילי, יכולה למנוע הגשת כתבי אישום ולהביא לסגירת התיק, או לחילופין, לסייע בהגעה להסדר טיעון עם עונש מינימלי