בקשה לחנינה מנשיא המדינה

לנשיא המדינה יש סמכות בלעדית ומיוחדת מכוח חוק יסוד נשיא המדינה, להעניק חנינה לאנשים שביצעו עבירות פליליות שונות. המדובר על מקרים חריגים ויוצאי דופן בלבד, שמצדיקים את התערבות הנשיא בעניינם. סמכות זו כוללת למשל, מחיקה של רישום פלילי, קיצור או ביטול של ההתיישנות שלו, קיצור תקופת המאסר, הקלה בענישה או בהחלטות שיפוטיות אחרות שהתקבלו בהליך הפלילי, הפחתת משך הפסילה של רישיון הנהיגה, הפחתה של קנסות כספיים וכדומה. כדי להגדיל את הסיכויים שבקשת החנינה אכן תתקבל, מומלץ להגיש אותה באמצעות עו"ד פלילי מקצועי ומנוסה, שמתמחה בהליכי חנינה מנשיא המדינה.
מה זו בקשת חנינה?
בקשת חנינה היא פנייה רשמית בכתב לנשיא המדינה, במטרה שיתערב בעניינו של אותו אדם שביצע עבירה פלילית (המבקש) ויעניק לו חנינה. את הבקשה יכול להגיש המבקש בעצמו, בן משפחה קרוב מדרגה ראשונה או עורך דין פלילי המייצג אותו. שתדעו, בקשת חנינה היא הליך נפרד ועצמאי, שאינו קשור למערכת המשפטית וגם לא מהווה ערעור על פסקי הדין של השופטים. זהו מוסד בלתי תלוי, המושתת על עקרונות של צדק, חסד ורחמים ולכן בקשות חנינה מאושרות בכמות קטנה ורק באותם מקרים חריגים המצדיקים זאת. האפשרות להגיש בקשת חנינה ולקבל אותה חשובה לא רק למבקשים ובני משפחותיהם אלא לכולנו כחברה, שמאפשרת לסלוח לאלה שמעדו וביצעו מעשים אסורים.
מה צריכה לכלול בקשת חנינה ואיזה מסמכים מומלץ לצרף לה?
את בקשת החנינה יש להגיש בכתב בצורה ראויה, מסודרת ומנומקת. ברוב הבקשות מביע העבריין (המבקש) חרטה על העבירות שביצע ונותן את הבטחתו שהוא לא ימשיך ויעשה אותן שוב בעתיד. יש לכתוב את הבקשה בצורה מסודרת ומשכנעת ולפרט את כל הסיבות מדוע על הנשיא להיעתר לה. בבקשה יש לציין את שמו המלא של אותו אדם, מספר תעודת הזהות, מצב משפחתי ולצרף גיליון מעודכן של הרישום הפלילי שלו, כתב האישום וגזר הדין שניתנו בתיק וכל מסמך רלבנטי שיכול לסייע ולתמוך בטענות המועלות בבקשה (מצב רפואי עדכני, מכתבי שבח על התנהגות טובה וכדומה).
איזה חנינות מוסמך להעניק הנשיא?
חוק יסוד נשיא המדינה מעניק לנשיא סמכות עצמאית, מהותית ונרחבת, להעניק חנינות לאנשים שביצעו עבירות פליליות ולתת להם עונשים מקלים, בדרך של הפחתת העונש או המרתו. בנוסף, מכוח חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א – 1981, מוסמך נשיא המדינה להחליט על מחיקת הרשעות מגיליון הרישום הפלילי של הנאשמים וגם לבטל או לקצר את משך תקופת ההתיישנות על העבירות בהן הורשעו. חשוב לציין, כי סמכות זו חלה על כל סוגי העבירות הפליליות, מהקלות ביותר ועד הכי חמורות.
מהן סוגי בקשות החנינה שניתן להגיש לנשיא?

ישנם כמה סוגים של בקשות חנינה שאפשר להגיש לנשיא המדינה, העיקריים שבהם:

שינוי תקופת מאסר – בקשה של אסיר המעוניין לקצר את עונש המאסר שהוטל עליו במסגרת ההליך הפלילי או להמיר אותו לעונש אחר מקל יותר. זה יכול להיות קיצור של תקופת המאסר בפועל או משך עבודות השירות או לחילופין בקשה להמיר את עונש המאסר בפועל לביצוע עבודות שירות וכדומה.

מחיקת רישום פלילי וכן קיצור או ביטול תקופת ההתיישנות – מדובר על נאשמים שבית המשפט הרשיע אותם בביצוע עבירות פליליות והם מבקשים למחוק את ההרשעה מהמרשם הפלילי וכן לקצר או לבטל את מועדי ההתיישנות החלים על עבירה זו או אחרת שבה הורשעו.

קיצור משך הפסילה של רישיון הנהיגה – מדובר בדרך כלל על נאשמים בעבירות חמורות שקיבלו שלילת רישיון נהיגה לזמן ארוך ומבקשים מנשיא המדינה שיורה על קיצור תקופת הפסילה או המרה לעונש אחר.

הפחתת הסכום של קנסות כספיים – נאשמים שקיבלו עונשים כספיים, למשל קנסות תעבורה, יכולים לבקש מהנשיא חנינה, בתנאי שמיצו את כל האפשרויות החוקיות העומדות להם דרך המרכז לגביית קנסות.

קציבת עונשי מאסר עולם – אסיר שנשפט והוטל עליו עונש של מאסר עולם יש אפשרות לבקש מנשיא המדינה שיקצוב את העונש לתקופת מאסר מוגדרת. את הבקשה ניתן להגיש רק במקרים בהם פסק הדין הוא חלוט. כלומר, שהוא סופי ואין כל אפשרות לערער עליו.

בנוסף, נשיא המדינה רשאי לתת חנינה כללית, לפי שיקול דעתו. כך למשל, חנינה גורפת לקבוצת אסירים שביצעו עבירות קלות למדי הניתנת ביום חגם

כיצד נבחנת בקשת החנינה?
בקשות חנינה שמוגשות לנשיא נבחנות קודם כל במחלקת חנינות של משרד המשפטים. זוהי מחלקה מיוחדת ונפרדת שתפקידה לבחון לעומק את הבקשה ולהגיש לנשיא המדינה חוות דעת מפורטת ויסודית הכוללת המלצה מקצועית אם יש מקום להיעתר לבקשה או לדחות אותה. כחלק מבדיקת הבקשה, מוציאים נציגי מחלקת החנינות (הפרקליטים) נתונים ופרטי מידע עדכניים אודות המבקש. זה כולל, בין היתר, מרשם פלילי, התיק בו התנהל ההליך הפלילי נגדו, חוות דעת של גורמים רשמיים כגון המשטרה, שירות בתי הסוהר וכדומה. נשיא המדינה בוחן את בקשת החנינה בצירוף המלצת מחלקת החנינות, ומחליט לפי שיקול דעתו האם לקבלה או לא. צריך לומר, מדובר בתהליך ארוך למדי, בגלל שכל שנה מוגשת כמות גדולה מאוד של בקשות חנינה ללשכת הנשיא ולוקח זמן לבחון את כולן. אם הנשיא מחליט להיעתר לבקשה הוא צריך לקבל חתימה של שר המשפטים לפני שהוא חותם עליה בעצמו ואז תישלח הודעה מסודרת למגיש הבקשה. גם אם הוחלט לדחות את הבקשה, המבקש יקבל על כך הודעה רשמית בכתב.
מדוע חשוב שעו"ד פלילי ייצג אתכם בבקשת חנינה לנשיא המדינה?

שימו לב, לכל אדם בישראל מוקנית הזכות לפנות בבקשת חנינה אל נשיא המדינה וגם אין הגבלה על מספר הבקשות שיכולים כל אחד ואחת להגיש. אבל צריך להביא בחשבון שיש לא מעט בקשות שנדחות ורק מקצתן מתקבלות בסופו של דבר. צריך לזכור, על מנת שבקשת חנינה תאושר על ידי הנשיא, צריכות להתקיים בעניינה נסיבות ספציפיות מיוחדות. בנוסף, עליה להיות מוגשת במועד הנכון ולהיות כתובה בצורה טובה, מפורטת ומשכנעת ביותר. לכן, כשאתם מקבלים ייצוג משפטי של עו"ד פלילי מקצועי ומנוסה בהליכי חנינה, הוא יידע להעריך עבורכם את הסיכויים שהיא תאושר וגם יגיש אותה בצורה מקצועית, נכונה ומנומקת היטב, בצירוף כל המסמכים הדרושים. חשוב לזכור, הליך אישור בקשת חנינה אינו עניין פשוט וקצר. נהפוך הוא – זהו הליך משפטי מורכב וארוך, שמצריך ידע משפטי ספציפי וניסיון רב. לכן, בגלל שמדובר בבקשה כל כך גורלית שיכולה במקרים רבים לשנות את חייהם של המבקשים ובני משפחותיהם, זה קריטי לקבל שירותי ייצוג של עו"ד פלילי המתמחה בהליכים אלה.

משרד עורכי דין נאוה זרנגר הוא משרד מקצועי ומנוסה, המתמחה במשפט פלילי וצווארון לבן. במסגרת הפעילות השוטפת של משרדנו, אנו מייצגים לקוחות רבים בהליכי חנינה מנשיא המדינה. צוות משרד עורכי דין נאוה זרנגר הוא איכותי ומיומן ופועל בנחישות כדי להשיג לכל לקוח את התוצאה הטובה ביותר. זאת, תוך הקפדה על יחס אישי, אמינות וזמינות מרבית. אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה, נשמח לסייע לכם בהגשת בקשה לחנינה מנשיא המדינה בצורה מהירה, יעילה ומוצלחת.